เกี่ยวกับเว็บนี้

***คำเตือน***
ส่วนที่เป็นการแสดงธรรมเกี่ยวกับปริยัติให้พิจารณาและใช้วิจารณญาณอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากตอนท่านแสดงธรรมท่านคิดว่าเป็นอรหันต์แต่ตอนนี้ท่านสึกแล้ว จากคำแถลง ประกาศจาก อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต 23 ม ค 58

รวบรวมวีดีโอแสดงธรรมของวัดสามแยกตั้งแต่เปิดธรรมวินัยชุดแรก ***ขอถามชาวพุทธ*** เปิดธรรมวินัย จนชุดปัจจุบัน (ไม่ใช่ของทางวัดสามแยก) และส่วนที่เป็นเนื้อหาซึ่งจะพยายามทำให้สมบูรณ์ในชุดปัจจุบัน ในวีดีโอแสดงธรรมแต่ละชุด มีหลักธรรมคำสอนเทียบเคียงในพระไตรปิฏก ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เรื่องท่าน เรื่องจิต เรื่องการปฏิบัติ จะมีหลายๆเรื่องอยู่ในชุดแตกต่างกันไป บางครั้งเป็นการประชุมกับคนวัด การเปิดธรรมวินัย การอบรมแก้ไขในวัด

วัดสามแยกไม่เหมือนกับวัดอื่นๆ ท่านได้เปิดให้ถามปัญหาต่างๆ และการถือรูปปั้นในปัจจุบันผิดๆและเป็นอันตราย อยู่ในชุด สอนกลุ่มลานวัด 12 สอนผียายบุญพา ให้รู้ผิด-รู้ถูก  วันมาฆฯปี 50  ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนื่องจากหลวงปู่เป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญมาหลายภพชาติ ความรู้ท่านมีมากและยากที่ปุถุชนคนทั่วไปจะเข้าใจ มองเห็นในภพภูมิอื่นๆอย่างมากมาย ไปภพภูมิต่างๆ ซึ่งท่านเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิและได้หักพุทธภูมิลงแล้ว

เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและทำให้มีการเปิดธรรมวินัย ในครั้งที่มีเด็กมาถวายเงินแก่ท่าน และได้เล็งเห็นอนาคตว่าเด็กคนนั้นอาจจะต้องถูกเผาในนรกซึ่งอยู่ปากทางสวรรค์กับนรก อยู่ในชุด ***ขออภัย*** สอนกลุ่มลานวัด 3 และซึ่งมีหลายเรื่องท่านพบ ก่อนมาเปิดพระไตรปิฏก

เรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องของศรัทธา การที่ไม่ยึดถือรูปปั้น เครื่องรางของขลังเป็นอันตราย ไม่ควรทำบุญกับพระทุศีล ซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฏกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหากไม่พิจารณาให้ดี เป็นอันตรายเพราะความเชื่อตามยุคสมัยนั้นๆเชื่ออย่างนั้น

เรียนรู้หลักธรรม รู้จักกับวัดและเรื่องของท่าน ในข้อมูลเนื้อหาทั้งหมด
***หลักธรรมในชุดทั้งหมด***
***เรื่องวัดในชุดทั้งหมด***

ชาวพุทธควรรู้ ***สิ่งที่ควรศึกษาในปัจจุบันจากพระไตรปิฎก***

วัดสามแยก : samyaek.com
twitter : twitter.com/syusertweet
facebook pages : ฟังธรรมจากวัดสามแยก Samyaek.com
facebook : ฟังธรรม สามแยกดอทคอม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: